Zwerfkatten

Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst afgesloten met Het Blauwe Kruis. Deze zet zich in om het aantal zwerfkatten tot een minimum te beperken door sterilisatie/castratie van zwerfkatten onder andere op het grondgebied van Tessenderlo.

Ondervind je problemen met zwerfkatten, dan kun je onze dienst Milieu contacteren, meer bepaald de duurzaamheidsambtenaar die verantwoordelijk is voor het administratief afhandelen
van het zwerfkattenprobleem.

Wat gebeurt als je een melding van zwerfkatten doet?

Als je een melding doet komen de medewerkers van onze dienst Veiligheid, Dienstverlening & Werken de katten vangen. Het Blauwe Kruis zorgt er op hun beurt dan voor dat de katten onvruchtbaar gemaakt worden. Na revalidatie worden de katten opnieuw vrijgelaten in hun vertrouwde omgeving. De kosten hieraan verbonden worden volledig door de gemeente gedragen.

Wetenschappers hebben aangetoond dat dit de meest efficiĆ«nte en diervriendelijke methode is om zowel overlast te bestrijden als dierenleed te voorkomen. 

Alleen zwerfkatten

Opgelet! Deze actie betreft enkel de zwerfkatten. Tamme katten die worden aangeboden worden overgebracht naar Het Blauwe Kruis. Voor deze katten zal een nieuwe thuis gezocht worden, dit om misbruik door katteneigenaars tegen te gaan.

Wat dan met tamme katten die worden afgezet/achtergelaten?

Deze katten passen niet in ons zwerfkattenbeleid. Na een tijdje verwilderen deze katten en krijgen zij wel de status van zwerfkat, maar ondertussen kunnen zij al veel schade aangericht hebben door elk jaar twee nestjes te hebben. Zulke katten meld je dan ook best zo snel mogelijk bij Het Blauwe Kruis. Zij zullen, indien mogelijk, een oplossing bieden afhankelijk van het feit of er al dan niet plaats is in het asiel. Zo niet kom je op een wachtlijst te staan. De melder is in principe zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van de katten naar het asiel. Voor deze diertjes zal dan uiteindelijk ook een nieuwe thuis gezocht worden. 

Wat met kittens?

Zie je een moederpoes met kittens in je tuin, verwittig dan zo snel mogelijk het Blauwe Kruis of de afdeling Milieu. En maak indien mogelijk een foto van de kittens. Op basis van deze foto kunnen de mensen van het asiel bepalen of de kittens nog gesocialiseerd kunnen worden.

Kan dit nog, dan worden de kittens overgebracht naar opvanggezinnen verbonden aan het asiel. Voor deze kittens zal uiteindelijk een nieuwe thuis gezocht worden. De melder moet zelf zorgen voor het overbrengen van de katten naar het asiel.

Kittens die te oud zijn om nog gesocialiseerd te worden, worden als gewone zwerfkatten beschouwd, en worden dus na de sterilisatie terug daar afgezet waar ze gevangen werden. Het is dus in ieders belang om kittens zo snel mogelijk te melden.

  • dienst Milieu, gemeentehuis, Markt 15A, 013 35 33 34,
    milieu@tessenderlo.be, www.tessenderlo.be
  • dierenasiel Het Blauwe Kruis vzw, Maatheide 74, 3920 LOMMEL,
    011 83 23 51, bereikbaar tussen 14.00 en 17.00 uur
Naar top