Woningkwaliteit

In het Vlaams woonbeleid werd in de loop van de jaren steeds meer belang gehecht aan de kwaliteit van het wonen. Met de woningkwaliteitsbewaking wil onze gemeente dat recht op een goede, veilige en gezonde woning bevorderen.

Een (huur)woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. Ze moet veilig en gezond zijn om in te wonen.

Woningen die niet voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden door de burgemeester.

Voldoet jouw huurwoning niet aan de kwaliteitsnormen?

Om een woningonderzoek aan te vragen, maak je een afspraak bij de afdeling Ruimtelijke Planning en Vergunningenbeleid. Je bezorgt ons best zo veel mogelijk documenten (foto’s, verslagen, briefwisseling, …) over de toestand van de woning en de gebreken.

Wij doen dan een vooronderzoek en geven je advies over de te ondernemen stappen.

Als de gebreken ernstig zijn, zal Wonen Vlaanderen een technisch onderzoek van de woning doen. Dit onderzoek is gratis.

Wonen Vlaanderen adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. De burgemeester hoort de betrokken partijen en neemt een eindbeslissing.

Voor meer informatie over woningkwaliteit kan je ook terecht op de website van Wonen Vlaanderen.

Externe links

Naar top