Wijziging PIN- en PUK-codes door de fusie

Inwoners die wonen in een straat waarvan de straatnaam gewijzigd moet worden door de fusie met Ham, moeten in 2025 hun eID, eVK of KidsID laten wijzigen.

Hoe wijzigen?

De eID en eVK moeten gewijzigd worden met een pincode, de KidsID moet gewijzigd worden met ofwel een pincode (+ 6 jaar) of een pukcode (- 6 jaar).

  • Wie zijn codes niet meer kent, moet nieuwe aanvragen bij onze dienst Burgerzaken. Dit kost normaal € 5,00. Het bestuur besliste dat dit gratis kan voor de inwoners wiens straatnaam en/of huisnummer verplicht verandert door de fusie.

  • Je kunt ook nieuwe codes aanvragen via www.ibz.rrn.fgov.be/nl/. Dat is volledig gratis.
Naar top