Werkwinkel

Wie werk zoekt, kan terecht bij de Werkwinkel in Beringen, Koolmijnlaan 58, telefoon 011 45 66 10.

Vrije inloop: maandag- en donderdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur.

Externe links

Naar top