Welke financiële informatie moet je vermelden in een besluit?

 1. Elk besluit dat opgemaakt wordt voor het CBS of vast bureau én een financiële impact heeft, moet volgende informatie te bevatten in het luik ‘Financieel’ in e-notulen:

  • raming: bedrag dat in MJP voorzien werd voor deze raming
  • saldo: saldo van de raming op datum van opmaak (kan je terugvinden in de kolom ‘Krediet na vastlegging 2020: zie ook FAQ ‘Hoe raadpleeg ik mijn budget?’)

  Wat als er geen/onvoldoende budget voorzien is?

  Als er geen/onvoldoende budget voorzien is voor het voorgestelde project, moet er in eerste instantie geschoven worden binnen de budgetten van de eigen dienst.

  Als er vervolgens nog geen/onvoldoende budget voorhanden is, kan het project in principe pas na een aanpassing van het meerjarenplan uitgevoerd worden.

  Afschrift voor financieel directeur

  De financiële directeur moet een afschrift krijgen van elk besluit dat een financiële impact heeft. Dit kan eenvoudig door het e-mailadres van de financieel directeur in te vullen in het luik ‘Opvolging - wie dient een digitaal afschrift te ontvangen (intern)?’.

Naar top