Wat is de provisie bij kleine uitgaven?

 1. Hieronder geven we mee welke stappen je moet volgen om kleine uitgaven terugbetaald te krijgen.

  Kleine uitgaven via kasprovisie van dienst

  • Aankopen beperkt tot € 30,00
  • Er moet geen bestelbon gemaakt worden (want bedrag < € 30,00)
  • De dienst houdt uitgave bij in kasboek en bewaart betalingsbewijs.
  • Opvolging van kasprovisie op kwartaalbasis

  Kleine uitgaven via bankkaart van dienst

  Aankopen < € 30,00

  • Er moet geen bestelbon gemaakt worden (want bedrag < € 30,00).
  • Dienst bezorgt aankoopbewijs of factuur aan de Financiële dienst (Eddy Schepers)
  • Opvolging van bankkaart op kwartaalbasis

  Aankopen > € 30,00

  • Volgen van aankoopprocedure, inclusief overheidsopdrachtenwetgeving
  • Je moet een bestelbon maken
  • De dienst bezorgt aankoopbewijs of factuur aan de Financiële dienst (Eddy Schepers)
  • opvolging van bankkaart op kwartaalbasis

  Kleine uitgaven via eigen middelen

  • Je moet een correcte en volledige onkostennota (procedure onkostennota) maken.
  • Ondertekening van de onkostennota door de medewerker en het diensthoofd
  • Controle door Financiële dienst op volledigheid
  • Uitbetaling op rekeningnummer van de werknemer na goedkeuring door college/vast bureau
Naar top