Voorafgaand visum financieel directeur

 1. Welke voorgenomen financiële verbintenissen zijn onderworpen aan een voorafgaand visum?
  • Verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan € 30.000 (excl. BTW);
  • investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan € 10.000 (excl. BTW);
  • verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan € 25.000 (excl. BTW).
  Concreet betekent dit dat het visum moet gegeven worden:
  • vóór de definitieve aanstelling van een personeelslid;
  • vóór de beslissing tot toekenning van een toelage;
  • vóór de ondertekening van een overeenkomst (huurcontract, concessie, …);
  • vóór de gunning door het college.

  Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis groter is dan € 30.000 (exclusief BTW) moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis worden bepaald.

  Uitgaven die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit vroeger genomen beslissingen (bijvoorbeeld: onroerende voorheffing ingevolge de aankoop van een onroerend goed) moeten niet aan een voorafgaand visum onderworpen worden.

  Uitgaven voor wettelijke verplichtingen die gekoppeld zijn aan het realiseren van ontvangsten zoals roerende voorheffing, BTW, … moeten evenmin onderworpen worden aan een voorafgaand visum.

  Indien je niet zeker bent of er voor een bepaalde uitgave een voorafgaand visum nodig is, kan je steeds contact opnemen met de financieel directeur, 013 35 33 88, karolien.alders@tessenderlo.be.

Naar top