Verzoekschrift

Elke burger heeft het recht om verzoekschriften voor het lokaal bestuur in te dienen.

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten (niet te doen). Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De procedure voor het indienen van een verzoekschrift kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (artikelen 38 en 39).

Hier vind je het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Naar top