Verzekeringen

De dienst Secretariaat verzorgt de verzekeringen voor:

  • het wagenpark van het gemeentebestuur;
  • burgerlijke aansprakelijkheid;
  • de verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing;
  • brandpolissen gemeentelijke gebouwen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Secretariaat (Madeleine Bens).

Naar top