Verwarmingstoelage

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW' s en de petroleumsector.

Wat houdt deze toelage in?

  • Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
  • Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.
  • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.

Voorwaarden

Hier kan je al de voorwaarden vinden.

Hoe aanvragen?

Binnen de zestig dagen na de levering. 

Dit kan via de website, per mail of per post, dan sturen we je het aanvraagdocument op. Je aanvraagdocument kan je dan daarna bezorgen in onze brievenbus of via mail. Lukt dit niet, maak dan een afspraak met een maatschappelijk assistent van de Sociale dienst.

Wat meebrengen?

  • een kopie van je identiteitskaart;
  • een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
  • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft;
  • eventueel, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar;
  • rekeningnummer

Steek dit allemaal in een envelop t.a.v. de Sociale dienst.

Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929 (gratis) of www.verwarmingsfonds.be

Naar top