Verplichte keuring van privé-riolering voor afvoer afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je de privéwaterafvoer laten keuren.

Met "privé-waterafvoer" wordt bedoeld: de leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je de privéwaterafvoer laten keuren.

Met "privé-waterafvoer" wordt bedoeld: de leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Hoe moet je dit aanvragen?

  • Alle informatie en een lijst van keurders vind je op de website van Vlario of op de website van De Watergroep. De Watergroep kan je stelsel van de riolering gelijktijdig keuren met drinkwateraansluiting.
  • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
  • Na de keuring krijg je een keuringsattest.
Naar top