Vernieuwing rotonde Industrieweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de rotonde op de Industrielaan (N724) ter hoogte van de Paalseweg in Tessenderlo vernieuwen. De rotonde wordt omgevormd tot een verkeersveilige rotonde, in het bijzonder voor fietsers.

Voorbereidende werken zonder hinder

De week van 15 maart starten de voorbereidende werken. Het gaat in eerste instantie om het bouwrijp maken van de bermen, rondom de rotonde. De aannemer van AWV zal dan de bestaande verhardingen opbreken en verwijderen. 

Op die manier maken we ruimte voor de nutsmaatschappijen, die aansluitend hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom vernieuwen en naar de bermen verplaatsen. Die verplaatsingswerken zullen op verschillende tijdstippen tot aan de zomervakantie plaatsvinden. 

De hinder tijdens de nutswerken blijft beperkt. Aangezien die werken grotendeels in de bermen gebeuren, is er geen hinder voor het autoverkeer. Fietsers moeten mogelijks plaatselijk een korte omleiding volgen.

Aanleg rotonde na zomers bouwverlof

Pas nadat de nutsleidingen verplaatst zijn, kan AWV de rotonde vernieuwen. We zitten dan al in de 2de helft van dit jaar, met een voorziene opstart na het zomers bouwverlof in augustus. De aanleg van de rotonde gebeurt in principe in twee fases: per fase een helft van de rotonde. 

De precieze fasering en minderhinder-maatregelen zijn nu nog niet gekend. Het uitgangspunt is wel dat de Industrieweg maximaal in gebruik blijft. De eventuele omleidingen worden ook afgestemd op andere wegenwerken in de omgeving of in buurgemeenten. Meer informatie naar de ruime omgeving volgt nog. 

 
Meer informatie
De meest actuele informatie over de werken is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/tessenderlo.

Externe links

Naar top