Verkoop gemeentelijke bouwgronden - Schotermolen fase 2

Het gemeentebestuur verkoopt gemeentelijke bouwgronden in het centrum, in Engsbergen en in Schoot.

Uit de verkaveling Schotermolen in Schoot wordt er nog één lot voor open bebouwing verkocht.

De prijzen van de bouwgronden variëren van € 68.562,46 tot € 170.937,12, met een gemiddelde verkoopprijs van € 101.991,80.

De verkoop gebeurt volgens de bepalingen uit het gemeentelijk reglement op de toewijzingsnormen (2015) en de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2020. Er wordt gewerkt met een puntensysteem: de kandidaat-koper met het hoogst aantal punten krijgt de eerste keuze bij het toewijzen van een bouwgrond.

Zowel inwoners van Tessenderlo als niet-inwoners komen in aanmerking voor de aankoop van een gemeentelijke bouwgrond. Ook wie al een woning of bouwgrond in volledige of gedeeltelijk eigendom heeft, komt in aanmerking.

Wie geïnteresseerd is, kan een informatiebrochure afhalen bij de afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid tot en met 26 juni 2020.

Alle informatie is ook beschikbaar op de gemeentelijke website.

Externe links

Naar top