Verkiezingen 2024

Zondag 9 juni

Europese, federale en regionale verkiezingen - er wordt gekozen wie zetelt in het Europees Parlement, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in het Vlaams Parlement.

Zondag 13 oktober 

Provinciale en gemeentelijke verkiezingen - er wordt gekozen wie er zetelt in de provincieraad en gemeenteraad.

Naar top