Verharden van bermen

Wie bouwt wil meestal de berm voor de woning verharden met een grasstrook, dolomiet, klinkers of andere materialen. Dit is niet altijd toegestaan.

Ligt je woning langs een gewestweg, dan moet je bij het Agentschap Wegen & Verkeer navragen wat er mogelijk is. Contactinformatie vind je hieronder.

Ligt je woning langs een gemeenteweg, dan zijn er ook regels. Er is een reglement in opmaak. Vraag dus altijd na wat de laatst geldende voorschriften zijn voor je verhardingswerken laat of gaat uitvoeren.

Welke wegen zijn gewestwegen?

  • N126: Geelsebaan
  • N127: Turnhoutsebaan
  • N141: Vorsterweg
  • N165: Averboodse Baan
  • N174: Sparrenweg
  • N724: Industrieweg (van Heilig-Hartlaan tot Havenlaan), Havenlaan en Snelwegstraat;
  • N725: Hasseltseweg, Industrieweg (van Diesterstraat tot Heilig-Hartlaan), Heilig-Hartlaan, Eersels (gedeelte tussen Heilig-Hartlaan en rotonde, behalve de zijstraatjes), Rodeheide vanaf rotonde tot kruispunt met Neerstraat, Neerstraat (vanaf kruispunt met Rodeheide tot Vorsterweg)
  • N287: Lapseheide

Agentschap Wegen & Verkeer

Naar top