Veiligere kruispunten op de Sparrenweg

De kruispunten op de Sparrenweg-Heggebossenweg en Zavelberg-Sparrenweg worden aangepakt. Dit project is een onderdeel van het fietspadenproject N174 (Laakdal (Veerle)-Schaffen) dat zich uitstrekt over een afstand van 6.150 meter, verdeeld over twee gemeenten, Laakdal en Tessenderlo.

Wat gaat er gebeuren?

Omwille van de lengte en de doorlooptijd van diverse jaren heeft de Tessenderlo gevraagd het fietspadenproject op te splitsen in deelgebieden die qua budget en qua timing beter haalbaar zijn:

  • mei: start voorbereiding nutswerken (na fase 2 van het fietspadproject Gerhagenstraat);
  • augustus (na bouwverlof): start aannemer APK met de wegenwerken.

Meer informatie hierover publiceren we in het volgende informatieblad. Je kunt ook meer informatie krijgen bij de afdeling Patrimonium via 013 35 33 52 of patrimonium@tessenderlo.be.

Naar top