Riolering Sparrenweg en herinrichting kruispunten Sparrenweg-Gerhagenstraat-Zavelberg en Sparrenweg-Heggebossenweg

De kruispunten op de Sparrenweg-Heggebossenweg en Zavelberg-Sparrenweg worden aangepakt. Dit project is een onderdeel van het fietspadenproject N174 (Laakdal (Veerle)-Schaffen) dat zich uitstrekt over een afstand van 6.150 meter, verdeeld over twee gemeenten, Laakdal en Tessenderlo.

Timing

De werken op de Sparrenweg worden uitgevoerd in 5 fasen:

Fase 1: Van Houterenberg tot Boons-Steegmans aan oostzijde (momenteel in uitvoering) – augustus tot november 2022.

Fase 2a: Van Boons-Steegmans tot Sparrenweg 185 aan westzijde  – februari 2023 tot april 2023.

Fase 2b: Kruispunt Sparrenweg/Gerhagenstraat aan oostzijde – juni/juli 2023.

Fase 3: Kruispunt Sparrenweg/Heggebossenweg aan westzijde – augustus 2023.

Fase 4: Kruispunt Sparrenweg/Heggebossenweg aan oostzijde – september 2023.

Tijdens de werken van Fase 1, 2a en 2b is er éénrichtingsverkeer van Diest richting Laakdal.

De werken van Fase 3 en 4 worden uitgevoerd met verkeerslichten en dan wordt er weer tweerichtingsverkeer toegelaten.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij de afdeling Patrimonium via 013 35 33 52 of patrimonium@tessenderlo.be.

Naar top