Riolering Sparrenweg en herinrichting kruispunten Sparrenweg-Gerhagenstraat-Zavelberg en Sparrenweg-Heggebossenweg

De kruispunten op de Sparrenweg-Heggebossenweg en Zavelberg-Sparrenweg worden aangepakt. Dit project is een onderdeel van het fietspadenproject N174 (Laakdal (Veerle)-Schaffen) dat zich uitstrekt over een afstand van 6.150 meter, verdeeld over twee gemeenten, Laakdal en Tessenderlo.

Stand van zaken (maart 2024)

De aannemer is bezig aan de laatste werkzaamheden aan het kruispunt Heggebossenweg-Sparrenweg af. Vanaf maandag 18 maart wordt het kruispunt opnieuw opengesteld voor alle verkeer. Alle werken op de Sparrenweg zijn dan voltooid.

Timing van de werken

De werken op de Sparrenweg worden uitgevoerd in 5 fasen:

Fase 1: Van Houterenberg tot Boons-Steegmans aan oostzijde (momenteel in uitvoering) – augustus tot november 2022.

Fase 2a: Van Boons-Steegmans tot Sparrenweg 185 aan westzijde  – februari 2023 tot april 2023.

Fase 2b: Kruispunt Sparrenweg/Gerhagenstraat aan oostzijde – juni/juli 2023.

Fase 3: Kruispunt Sparrenweg/Heggebossenweg aan westzijde – augustus 2023.

Fase 4: Kruispunt Sparrenweg/Heggebossenweg aan oostzijde – september 2023.

Tijdens de werken van Fase 1, 2a en 2b is er éénrichtingsverkeer van Diest richting Laakdal.

De werken van Fase 3 en 4 worden uitgevoerd met verkeerslichten en dan wordt er weer tweerichtingsverkeer toegelaten.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij de afdeling Patrimonium via 013 35 33 52 of patrimonium@tessenderlo.be.

Naar top