Vast Bureau (VB)

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) voor en voert de besluiten van de raad uit.

De leden van het vast bureau zijn dezelfde als het college van burgemeester en schepenen. Er zijn 6 leden: de burgemeester en vijf schepenen. De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

Het vast bureau vergadert in het gemeentehuis, meestal op dinsdagvoormiddag.

Samenstelling

Guido Steurs Vooruit-SPiL

Contact
Neerstraat 60 bus 3 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 21 34 42
schepen.steurs@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • FinanciĆ«n
 • Begroting en rekening
 • Belastingen en retributies
 • Premies
 • Europese zaken
 • Subsidies
 • FinanciĆ«le werking gemeentelijke vzw's
 • Informatica
 • Beheer van het patrimonium
 • AGB

Spreekuren

Na afspraak

Functies

tweede schepen

Karolien Eens Vooruit-SPiL

Contact
Steendriesen 5 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0498 69 18 66
burgemeester@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Jeugdbeleid
 • Economie en middenstand
 • Evenementen en feestelijkheden
 • Toerisme
 • VVV
 • Communicatie
 • Informatie en inspraak
 • Promotie
 • Politie
 • Veiligheid en preventie
 • Gemeentelijk management
 • Administratie personeelsbeleid
 • Kermissen en markten
 • Brandweer
 • Rampenplan
 • Verkeer
 • Mobiliteit
 • Rijksregister
 • Juridische aangelegenheden
 • Burgerlijke stand
 • Militie en bevolking

Spreekuren

Na afspraak

Functies

burgemeester

Wouter Janssen Vooruit-SPiL

Contact
Baal 47 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 27 34 85
schepen.janssen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Patrimonium
 • Begraafplaatsen
 • Veiligheid, dienstverlening en werken
 • Reinigingsdienst
 • Huisvuil
 • Afvalwaters en zuiveringsstation
 • Riolering
 • Nutsvoorzieningen
 • Telecommunicatie
 • TV-distributie

Spreekuren

Na afspraak

Functies

derde schepen

Nancy Sanen CD&V

Contact
Diesterstraat 66 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 33 94 43
schepen.sanen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Sociale zaken
 • Voorzitter BCSD
 • Woonzorgcentrum Heuvelheem
 • Derde leeftijd
 • Gehandicapten
 • Migranten
 • Volksgezondheid en welzijnszorg
 • Welzijn
 • Kinderopvang
 • Gezinsbeleid
 • Kinderwelzijn
 • Huisvesting
 • Armoede
 • Diversiteit
 • Emancipatie 

Spreekuren

Na afspraak

Functies

vijfde schepen
Naar top