Beleidsplan voor trage wegen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 maart 2024 werd het beleidskader met de operationele beleidskeuzes en het afwegingskader rond trage wegen goedgekeurd. Voor de opmaak van dit plan werkte de gemeente Tessenderlo samen met de vzw Trage Wegen aan een beleidsplan voor onze trage wegen.

Trage wegen?

Trage wegen zijn verkeersveilige wandel-, fiets-, sport-, of verbindingsroutes. Denk maar aan kerkpaadjes, veldwegen en doorsteekjes die je vast ook wel eens gebruikt voor een wandeling in de buurt of een fietstocht naar de bakker. Trage wegen zijn belangrijk voor de lokale economie en het ontspanningsleven in onze gemeente.

Ze vormen ook vaak een alternatief voor drukke autowegen en zijn als habitat voor veel planten en dieren het middel bij uitstek ter bevordering van natuur en klimaat. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde.

Downloads

Naar top