Toelagen sportverenigingen

De Sportdienst staat in voor het berekenen van de jaarlijkse subsidies aan de sportclubs. 

De verdeling gebeurt op basis van subsidiereglementen.

Voor wie?

Sportverenigingen die erkend en aangesloten zijn bij de Sportraad.

Voorwaarden

Sportverenigingen moeten een sportsteekkaart invullen en binnenbrengen bij de Sportdienst.

Naar top