Gemeentelijke bouwgronden

Het gemeentebestuur biedt regelmatig zelf bouwgronden te koop aan tegen een gunstige verkoopprijs. De terreinen worden eerst door de gemeente aangekocht, ontsloten en uitgerust met alle nutsvoorzieningen. Daarna worden de percelen te koop aangeboden volgens een systeem van toewijzingsnormen en aan de hand van het totaal aantal punten dat een kandidaat-koper behaalt, gebaseerd op een gemeentelijk reglement. Bij het toekennen van de punten wordt rekening gehouden met de sociale situatie van de kandidaat-kopers. Het is voor jonge kopers ook mogelijk om de grond aan te kopen met spreiding van betaling.

De prijzen van de bouwgronden liggen gemiddeld lager dan op de privémarkt. Hier staan wel enkele voorwaarden tegenover, zoals onder meer een bouwverplichting en het verbod tot verkopen van de onbebouwde bouwgrond.

De afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid heeft geen lijsten van privébouwgronden of -verkavelingen die te koop staan. Hiervoor moet je de verkopende notaris of immokantoor contacteren.