Jongerencultuur

Jongerencultuur is een van de prioriteiten van de Jeugddienst. Het is een heel ruim begrip en kan dan ook heel ruim ingevuld worden. Je kan er massa's kanten mee uit. Hieronder vind je alvast twee manieren om jongerencultuur te interpreteren.

  1. Alle manieren waarop jongeren elementen uit de "algemene" cultuur opnemen en tot hun eigen cultuur maken. Denk daarbij aan klassiekers als graffiti, maar evengoed rondhangen, musiceren en fuiven.
  2. Artistieke en expressieve uitingsvormen waarbij kinderen en jongeren zowel maker als toeschouwer kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over alle vormen van amateuristische kunstbeoefening, maar ook over een jongerenradio of experimentele kunst en mixen tussen verschillende kunstvormen. Een gemeente kan jonge creatievelingen ondersteunen.