Tapvergunning

Wanneer je een drankgelegenheid wil gaan uitbaten of er wijzigingen zijn in de uitbatingsstructuur ervan, dan kan je terecht bij de dienst Middenstand & Promotie voor de opmaak van het noodzakelijke document. 

Naar top