Strooischema bij ijzel en sneeuw

Onze dienst Veiligheid, Dienstverlening & Werken volgt bij kans op sneeuw en ijzel een vooraf bepaald strooischema. Dat betekent dat er prioritair in de straten van ronde 1 (zie hieronder) gestrooid wordt. In de volgende dagen komt ronde 2 aan de beurt.

Wij manen alle weggebruikers aan om voorzichtig te zijn!

Wegen

Bij ijzel (nog geen sneeuw) wordt er zout gestrooid in 3 rondes.

  • ronde 1: hoofdwegen, enkele openbare gebouwen en wegen die gebruikt worden door de industrie;
  • ronde 2: belangrijke verbindingsbinnenwegen met veel verkeersfuncties, hellende wegen en ontsluitingswegen van wijken en de andere openbare gebouwen;
  • ronde 3: overige woonstraten en wegen met geringe verkeersfunctie.

Bij sneeuwval wordt alleen ronde 1 permanent en prioritair gestrooid. Aanvullend worden indien mogelijk ook de kleinere wegen gestrooid, maar ronde 1 krijgt steeds voorrang.

Fietspaden en voetpaden

  • Alle fietspaden worden apart geborsteld door de tractor, tijdens schooldagen krijgen de schoolroutes voorrang.
  • De voetpaden worden met extra handploegen in de omgeving van de scholen en openbare gebouwen handmatig vrijgemaakt, maar daarbuiten wordt ook de inzet van de burger verwacht.

Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij

Inwoners voor wiens huis een stoep ligt, moeten de stoep zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij maken. De hulpdiensten, postbodes en de voetgangers zullen je dankbaar zijn.

Naar top