Straatkolken en gescheiden rioleringsstelsel

Voor de nieuwe wegen- en rioleringsprojecten legt ons bestuur altijd een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dat betekent dat het afvalwater en het regenwater afzonderlijk ingezameld en afgevoerd worden. Het regenwater van de woningen wordt gescheiden verzameld en afgevoerd, maar ook van de wegen. Alle straatkolken zijn immers aangesloten op de regenwaterriolering.

Dat heeft volgende belangrijke gevolgen:

  • let erop dat dat je regenwater en afvalwater goed gescheiden houdt als je wijzigingen aanbrengt aan het rioleringsstelsel aan je woning.
    Onder geen enkele voorwaarde mag afvalwater worden aangesloten op de regenwaterriolering. Het regenwater wordt immers geloosd op de open gracht of de waterloop en zou op die manier voor vervuiling kunnen zorgen.
  • Straatkolken staan in voor de afvoer van het hemelwater van de straat en zijn belangrijk om waterlast te voorkomen. Ook dat water komt rechtstreeks in de waterloop of gracht terecht. In een straatkolk hoort dus enkel regenwater. Afval onder welke vorm ook: verfresten, betonresten, hondenpoep, blikjes, poetsproducten…. mag nooit in een straatkolk worden gestort.

Omdat onze gemeente vrij vlak is moeten er pompstations worden gebouwd om het afvalwater te transporteren. Al het afvalwater wordt verzameld in een pompput en van daaruit opgepompt. De pompen zijn daarin een zeer belangrijk onderdeel omdat anders het afvalwater van uw woning niet kan worden afgevoerd. Soms wordt er huisafval doorgespoeld dat niet thuishoort in een riool. Het afvalwater blijft staan in de put, de leidingen komen vol te staan, en het afvalwater van de woning kan niet meer weg zodat er waterlast aan de woningen ontstaat. Wees daarom voorzichtig met het afval dat u door de riolering spoelt.

Naar top