Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Let op! Een stedenbouwkundig attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning en de erop vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig, te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je moet ook geen eigenaar van de betrokken grond zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kan het aanvraagformulier downloaden op de website van Ruimte Vlaanderen.

Je moet het stedenbouwkundige attest aanvragen bij de overheid die bevoegd is voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd het gemeentebestuur.

Kostprijs?

Voor een stedenbouwkundig attest betaal je € 15,00.

Meer informatie vind je in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Naar top