Sportdienst

De Sportdienst staat in voor:

  • administratie van de gemeentelijke Sportraad: de Sportdienst legt contacten tussen het lokaal bestuur en de sportclubs van Tessenderlo. Zij staan in voor het berekenen van de jaarlijkse subsidies aan de sportclubs. De Sportdienst organiseert ook in samenwerking met de Sportraad de jaarlijkse kampioenenviering;

  • coördinatie gemeentelijke sportieve initiatieven en logistieke ondersteuning sportsector: de Sportdienst ondersteunt sportieve initiatieven van scholen, clubs en andere organisaties en werkt deze (samen met hen) verder uit;

  • beleidsvoorbereiding gemeentelijk sportbeleid: de Sportdienst maakt het meerjarenplan op voor het behoud en de uitbouw van het sportleven en de sportaccommodatie;

  • verhuur en reservaties sporthal De Voordijcker, gevechtszaal en sportzaal Campus Russelenberg.
Naar top