Speelstraat

Wanneer je tijdens de vakantieperiodes van jouw straat een speelstraat wil maken dan moet je samen met alle medebewoners, huurders of eigenaars in je straat schriftelijk een aanvraag doen bij de dienst Mobiliteit. Je vindt de aanvraag en de bewonersenquĂȘte in bijlage.

Het inrichten van speelstraten wordt geregeld door de wegcode: enkel woonstraten waar de snelheidsbeperking maximaal 50 km per uur bedraagt, enkel straten met een overheersend woonkarakter en geen doorgaand verkeer; er mag bovendien geen openbaar vervoer door de straat rijden.

Een speelstraat heeft een tijdelijk karakter met steeds dezelfde uren.

Downloads

Naar top