Solidariteitsfonds

Heeft jouw vereniging financiële problemen door de coronacrisis?
Dan geven het gemeentebestuur van Tessenderlo en het cultuurhuis jou graag een duwtje in de rug in de vorm van het solidariteitsfonds.

Wat?

In 2020 ontving de gemeente Tessenderlo een éénmalige subsidie van de Vlaamse Regering van € 275.549,42 om de lokale vrijetijdssector te ondersteunen. Er werd een verdeelsleutel uitgewerkt die op 19 november 2020 besproken en goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen en op maandag 7 december 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Met een deel van deze middelen wordt voor de cultuursector een solidariteitsfonds opgericht ter compensatie van aantoonbare financiële moeilijkheden. Verenigingen die op basis van hun actuele financiële toestand kunnen aantonen dat ze bepaalde uitgaven niet kunnen financieren, kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit het solidariteitsfonds.

Hoe?

  • De vereniging dient een subsidiedossier in voor 1 september 2021 aan de hand van het aan vraagformulier;
  • het cultuurhuis ontvangt en beoordeelt alle aanvragen en bezorgt deze aan het college van burgemeester en schepenen;
  • het college van burgemeester en schepenen behandelt elke aanvraag;
  • de gemeenteraad keurt aanvragen goed;
  • de subsidie wordt uitbetaald (max. € 1.000,00).

Voorwaarden?

  • De vereniging is erkend door de gemeente Tessenderlo en het Cultuurplatform;
  • de maatschappelijke zetel of vestiging is in Tessenderlo;
  • er is actieve werking sinds minstens 1 januari 2019.
  • de vereniging dient een subsidieaanvraag in voor 1 september 2021

Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor ondersteuning.

Bijkomende informatie

Naar top