Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Automatisch toegekend

Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde. Zij zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft. Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend. Als particulier hoef je geen stappen te ondernemen.

Tot eind december ‘22 ook sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming

Het sociaal tarief werd sinds 1 februari 2021 ook uitgebreid tot residentiële klanten van energieleveranciers die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen, dan eindigt de code onderaan je klever van het ziekenfonds op ‘1’ .

Wat als prijzen hoog blijven?

De federale regering bereikte een princiepsakkoord om de uitbreiding van het sociaal tarief te verlengen tot eind maart 2023 als de prijzen hoog blijven. De federale regering verlengde ook al de tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent op elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten voor klanten zonder ondernemingsnummer tot eind 2022.

Kende je deze voordelen voor mensen met (uitgebreid) sociaal tarief al?

Heb je recht op sociaal of tijdelijk sociaal tarief? Ken je deze voordelen op jouw maat al?

Naar top