Situering, bevolking en inwoners

Tessenderlo heeft een oppervlakte van 5 139 hectare en is gelegen in de provincie Limburg, meer bepaald in de Westhoek, aan de grens met de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Gehuchten

Tessenderlo telt vijf dorpskernen (gehuchten, kerkdorpen): Centrum, Hulst, Schoot, Engsbergen en Berg.

Landschap

Geografisch behoort Tessenderlo tot de Kempen, alhoewel de bodem (zand en weinig leem) en een glooiend landschap wijzen op de nabijheid van het Hageland.

Onze streek wordt gekenmerkt door oost-west verlopende ijzerzandsteenheuvels, ongeveer zeven miljoen jaren geleden gevormd door zandbanken uit de Diestiaanzee. De ijzerzandsteen heeft een bruine roestkleur omdat de ijzererts bij vochtigheid roest en die kleur aan de steen geeft.
Drie heuvelruggen delen onze gemeente in parallelstroken. Langsheen de Laak ligt broekgrond en weiland, afgezoomd door de eerste formatie bestaande uit Wetsberg (30m), Baalberg (37m) en Kopkensberg (43m). Daarnaast is de Schootse vallei gesitueerd met als heuvelruggen Nachtegaalbossen (35m), Russelenberg 43 m) en Molenberg (43m). Een derde gordel wordt gevormd door Houterenberg (52m), Rodenberg (51m), Hunnenberg (33m) in Deurne en Oosterbergen (33m). Veel bergnamen vormen een groot woord voor een lichte terreinglooiing.
In Tessenderlo komen meerdere holle wegen voor. Dat spreekt tot de verbeelding van de wandelaar. Hier heerst een gevoel van mysterie, de eenzaamheid en het gevoel van afzondering. Ze gaven aanleiding tot sagen. In die flanken van de holle weg krijgen we een goed inzicht in de geologische formaties en kan men bij ons de typische ijzersteenlagen van het Diestiaan waarnemen.

Oppervlakte

Tessenderlo heeft officieel een oppervlakte van 5 135 ha, 46a en 5 ca en ligt op de zuidwestelijke zachte glooiing van de puinkegel van de Maas.

In de lijst van alle Limburgse gemeenten prijkte Tessenderlo tot 1977 op de zesde plaats inzake bevolkingsaantal en was het derde grootste gemeente inzake oppervlakte, na Lommel en Genk. Dat was de reden dat de grote fusiebeweging van 1964-1976 de gemeente onaangeroerd liet. Tessenderlo was één van de weinige gemeenten die onveranderd bleef.

Naar top