Seniorenraad

seniorenraad

De Seniorenraad is een inspraakorgaan dat bevoegd is om advies te geven aan het college van burgemeester en schepenen over seniorenzaken.

De Seniorenraad organiseert enkele activiteiten voor senioren, in samenwerking met het sociaal huis, of bijvoorbeeld met de gemeentelijke Sportraad.

De Seniorenraad werd op 2 mei 2019 opnieuw samengesteld. In de Seniorenraad zetelen:
Adolf Mertens, Catherina Ales, Flor Renders, Gaby Leten, George Keusters, Herman Didden, Irène Vansingel, Liliane Moons, Marcel Engelen, Marcel Moonen, Maria Poel, Mia Reymen, Omer Bervoets en Rita Van Doninck.

Er werd ook een werkgroep Dagelijks Bestuur samengesteld. Hierin zetelen:
Adolf Mertens, Flor Renders, Georges Keusters en Herman Didden.

Secretarissen van de Seniorenraad en de werkgroep Dagelijks Bestuur:
Tinne Lintermans - tinne.lintermans@ocmwtessenderlo.be
Eef Valcke - eef.valcke@ocmwtessenderlo.be

Bekijk de foto's van de seniorenraad hier.

Meer informatie: Sociaal huis, Solveld 32, 3980 TESSENDERLO - 013 66 17 50 - info@ocmwtessenderlo.be

Openingsuren & contact

Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
info@ocmwtessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur