Seniorenraad

De Seniorenraad is een inspraakorgaan dat bevoegd is om advies te geven aan het college van burgemeester en schepenen over seniorenzaken.

De Seniorenraad organiseert enkele activiteiten voor senioren, in samenwerking met het sociaal huis, of bijvoorbeeld met de gemeentelijke Sportraad.

De Seniorenraad werd op 2 mei 2019 opnieuw samengesteld. In de Seniorenraad zetelen:
Adolf Mertens, Catherina Ales, Flor Renders, Gaby Leten, George Keusters, ,Irène Vansingel, Liliane Moons, Marcel Engelen, Marcel Moonen, Maria Poel, Mia Reymen, Rita Van Doninck, Martine Maes, Ludo Vervecken, Jozef Verachtert, Jos Peys, Erna Hermans, Nelly Schuer en Willy Van Minsel.

Er werd ook een werkgroep Dagelijks Bestuur samengesteld. Hierin zetelen:
Adolf Mertens, Flor Renders, Georges Keusters en Martine Maes.

Secretaris van de Seniorenraad en de werkgroep Dagelijks Bestuur:
maatschappelijk assistent Ouderenzorg, 013 67 95 96, socialedienst.wzc@tessenderlo.be

Meer informatie: sociaal huis, Solveld 32, 3980 TESSENDERLO - 013 66 17 50 - info@tessenderlo.be

Naar top