Schuldhulpverlening

Meer en meer personen kampen de dag van vandaag met financiële problemen. Wat vaak onschuldig begint met een niet-betaalde factuur, groeit soms uit tot een berg betalingsachterstallen. De maatschappelijk assistenten geven graag advies en informatie.

Het OCMW is erkend als dienst voor schuldbemiddeling (erkenningsnummer 14AB/74/99018).

Schuldhulpverlening kan onder drie verschillende vormen gebeuren: schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling.

Schuldbemiddeling

Een maatschappelijk werker stelt een afbetalingsplan op. Dat plan moet haalbaar zijn voor jou en aanvaardbaar voor je schuldeiser. Schuldbemiddeling wordt meestal gecombineerd met budgetbegeleiding of budgetbeheer. De afspraken worden samen vastgelegd.

Budgetbegeleiding

Bij budgetbegeleiding zal de maatschappelijk assistent samen met de cliënt zoeken naar manieren om met het beschikbare budget om te gaan. Er wordt samen een budgetplan opgesteld waarin rekening wordt gehouden met alle noodzakelijke betalingen en met behoud van voldoende leefgeld voor noodzakelijke aankopen zoals voeding, kledij, ….

Bij eventuele achterstallige betalingen kan de maatschappelijk assistent overleggen met schuldeisers om tot een haalbare afbetalingsregeling te komen.

Budgetbeheer

Hierbij neemt de maatschappelijk assistent het beheer van de inkomsten en uitgaven van de cliënt tijdelijk over. Dit gebeurt in overleg en na akkoord van de cliënt.

Er wordt een budgetrekening geopend waarop maandelijks alle inkomsten zullen worden gestort. De dossierbeheerder gaat met deze rekening aan de slag, betaalt de maandelijkse vaste kosten en voorziet een budget voor voeding en andere kosten. Daarnaast wordt er een afbetalingsregeling uitgewerkt met de schuldeisers.

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat de cliënt in de mate van het mogelijke de schulden kan afbetalen en dat men tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan collectieve schuldenregeling. Het sociaal huis is een erkend schuldbemiddelaar. Je kan er terecht voor meer informatie en indien je een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling bij de Arbeidsrechtbank wilt indienen.

Meer info:

Isabelle Colin, maatschappelijk assistente - 013 67 97 61 - isabelle.colin@tessenderlo.be 

http://www.eerstehulpbijschulden.be/

Hoe behoud ik overzicht over mijn inkomsten en uitgaven?

Waar kan ik terecht voor hulp bij het beheren van mijn budget? 

 Collectieve schuldenregeling: wat is het en hoe gaat het in zijn werk?

Naar top