Samenlevingscontracten

De registratie in de bevolkingsregisters werd ingevoerd bij wet van 23 november 1998 en trad in werking op 1 januari 2000.  Men spreekt hier van "wettelijke samenwoonst". 
Voor zo'n registratie is een notarieel contract niet verplicht, maar het mag.

De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt de verklaring van de wettelijke samenleving en levert een ontvangstbewijs af. Hiervan wordt melding gemaakt in het bevolkingsregister.

De wettelijke samenwoning houdt op:

  • wanneer één van de partijen overlijdt;
  • wanneer één van de partijen huwt;
  • bij opzegging ervan door onderlinge overeenstemming;
  • bij éénzijdige opzegging door één van de partijen. In dit geval moet de partner die de verklaring aflegt wel vooraf de kosten betalen van betekening door de gerechtsdeurwaarder van de andere partner en de betekening aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Naar top