Riolering Laarbossenstraat-Molenstraat-Putstraat-Molenhuizen-Kruisstraat-Boshuis-Varode

In meerdere straten gaat gescheiden riolering aangelegd worden. In de Laarbossenstraat en Molenstraat is dit met RWA-riolering, in de Putstraat, Molenhuizen, Kruisstraat, Boshuis en Varode met open grachten.

Daarnaast zullen de wegenis en kantstroken ook volledig vernieuwd worden, worden nieuwe bomen aangeplant en bermen ingezaaid met gras.

De woningen langs deze straten moeten op privé afkoppelen en gescheiden riolering tot aan de rooilijn aanleggen.

Voor de aanleg van de riolering gaan de nutsmaatschappijen in een aantal straten de leidingen vernieuwen en/of ondergronds aanleggen.

Stand van zaken (maart 2024)

De aannemer is momenteel bezig met de vernieuwing van de nutsleidingen in de Kruisstraat. Deze werken nemen nog een tweetal maanden in beslag.

Op het einde van maart beginnen de rioleringswerken op Boshuis. Eind april wordt de onderlaag in asfalt geplaatst en daarna volgen nog kleine aanpassingen aan de nutsleidingen. Tot slot worden de bermen en inritten afgewerkt.

Eind april/begin mei start de aannemer met de rioleringswerken op Laar.

De presentatie over de werken vind je hieronder.

Naar top