Riolering Laarbossenstraat-Molenstraat-Putstraat-Molenhuizen-Kruisstraat-Boshuis-Varode

Daarnaast zullen de wegenis en kantstroken ook volledig vernieuwd worden, worden nieuwe bomen aangeplant en bermen ingezaaid met gras.

De woningen langs deze straten moeten op privé afkoppelen en gescheiden riolering tot aan de rooilijn aanleggen.

Voor de aanleg van de riolering gaan de nutsmaatschappijen in een aantal straten de leidingen vernieuwen en/of ondergronds aanleggen.

De werken gaan starten oktober/november 2023.

Naar top