Resultaten parkeeronderzoek duurzaam parkeerbeleid

In de week van 27 februari 2023 werd op vraag van het lokaal bestuur een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum. Voor het volledige centrum werd de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen nagegaan en voor de blauwe zone werd eveneens de parkeerduur bepaald.

Uit het onderzoek is gebleken dat er voldoende parkeeraanbod is in het centrum om de parkeervraag op te vangen, maar niet alle centrumparkings worden even goed benut. Vanuit het studiebureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd zijn vervolgens enkele maatregelen ter verbetering van het parkeerbeleid voorgesteld.

De verschillende maatregelen (waaronder een dynamisch parkeergeleidingssysteem) zullen nog verder onderzocht worden door het lokaal bestuur. De werken aan de tijdelijke parking op Kolmenveld worden hervat van zodra het weer het toelaat.

De gemeenteraad nam op 24 oktober 2023 kennis van de resultaten van het onderzoek en de nog verder te onderzoeken maatregelen.

Het volledige rapport van de werken in uitvoering vind je bij de Downloads.

Downloads

Naar top