Reglement toekenning titel van ereschepen (2013-11-25)

Datum van afkondiging: 25 november 2013

Datum van bekendmaking: 1 januari 2014

Oud-schepenen kunnen een aanvraag doen voor de toekenning van de titel van ereschepen.

 • De aanvraag voor de titel moet je schriftelijk doen bij het college van burgemeester en schepenen.

 • Je moet een uittreksel uit het strafregister meesturen.

 • Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
  1. binnen eenzelfde bestuur minstens 10 jaar gezeteld hebben als schepen
   OF
  2. binnen eenzelfde bestuur minstens 6 jaar gezeteld hebben als schepen + 12 jaar als gemeenteraadslid.

 •  Vervolgens wordt het volledige dossier door de Personeelsdienst voorgelegd aan de gemeenteraad.

Downloads

Naar top