Reglement hondenlosloopbos

De recreatieve druk op de Vlaamse natuurgebieden is groot. Iedereen komt graag buiten in de natuur. Zo ook in het natuurgebied van Poort Gerhagen.

Zowel fietsers, ruiters, vissers, rolwagengebruikers, wandelaars, joggers, kinderen én hondenliefhebbers hebben een plaats in dit mooie landschap. Maar zonder regels ontstaan er onvermijdelijk conflicten. Zo hebben sommigen schrik van honden, kunnen kinderen soms onvoldoende inschatten hoe een hond zich gedraagt, hebben baasjes hun hond ook niet steeds onder controle en kunnen loslopende honden de aanwezige flora en fauna verstoren.

De algemene aanlijnplicht voor honden in de Vlaamse natuurgebieden is belangrijk voor de veiligheid van de andere natuurliefhebbers en om planten en dieren te beschermen.

Wij zijn zeker een hondenvriendelijke gemeente maar uit respect voor alle bezoekers vragen wij de baasjes om hun hond aangelijnd te houden buiten het losloopbos.

Wil je je hond even vrij laten in het bos, dan is er voor het losloopbos waar de geliefde viervoeter maar liefst 7,5 ha natuur ter beschikking heeft. De zone is volledig omheind en ligt in een stuk bos vlakbij de hondvriendelijke horeca De Peerdenposterij. Er zijn twee aparte zones, een voor volwassen honden en een voor puppies.

Parkeren moet op de centrale parking aan de Zavelberg (aan de Peerdeposterij is enkel parking voorzien voor paardentrailers).

Gerhagen is een wandelparadijs voor jou en je viervoetige vriend. Je hond is van harte welkom. Voor het comfort en wederzijds respect voor alle bezoekers van Poort Gerhagen werden volgende (voorlopige) regels afgesproken in onderling overleg met hondenschool De Drie Linden.

Regels die kunnen beboet worden via de GAS-regelgeving staan vet gedrukt. 

 1. Het losloopbos is enkel toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

 2. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de door de honden aan derden of andere honden aangerichte schade.
 3. Hondeneigenaars moeten gebruik maken van de centrale parking aan de Zavelberg. De parking aan de Peerdenposterij mag niet gebruikt worden en is enkel voor paardentrailers.

 4. Elke hond is toegelaten in het losloopbos behalve:
  - agressieve en/of bijtende honden;
  - niet verzorgde honden;
  - honden die loops zijn;
  - honden met een ziekte;
  - gekwetste honden;
  - honden die drager zijn van een (besmettelijke) ziekte, vlooien of andere parasieten.

 5. Hou je hond steeds in het oog! Gebruik van het losloopbos Gerhagen is geheel op eigen risico. Jij bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor je hond en voor de schade aangericht aan derden, andere honden of de infrastructuur.

 6. Je mag je hond niet laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden.

 7. Laat de hond geen kuilen graven.

 8. Het verwijderen van de lijn mag pas in de sluis van de ingangspoorten van het losloopbos nadat de poort dicht is.

 9. Het aanlijnen gebeurt ook in deze zones vooraleer het losloopbos te verlaten.

 10. De hond draagt steeds een halsband of harnas. Zo kan je makkelijk ingrijpen.

 11. In het puppybos zijn énkel puppy’s tot 6 maanden toegelaten.

 12. Het losloopbos is géén hondentoilet! Uitwerpselen worden door de begeleider steeds onmiddellijk opgeruimd, meegenomen en gedeponeerd in een vuilbak, niet in het bos (dit geldt trouwens ook buiten het losloopbos)[1].
 13. Een hondenbegeleider moet steeds hondenpoepzakjes bij zich hebben[2].

 14. Hou het bos proper! Afval wordt steeds meegenomen en gedeponeerd in vuilbakken.

 15. Er wordt op een verantwoorde en diervriendelijke manier omgegaan met de hond.

 16. Elke vorm van dierenmishandeling wordt streng veroordeeld.Het voederen van je hond(en) of andere honden is niet toegestaan. Dit kan agressie veroorzaken bij andere honden. Het individueel belonen van de eigen hond is toegelaten.

 17. Het gebruik van speeltjes is verboden gezien het geaccidenteerd terrein en de andere honden.

 18. Andere dieren zijn niet toegelaten.

 19. Gelieve schade aan het hekwerk en andere infrastructuur te melden via de hondenvriendelijke horeca De Peerdenposterij of het infopunt van Poort Gerhagen in het Bosmuseum (gerhagen@tessenderlo.be).

 20. Bij onwenselijk gedrag kan de toegang tot het losloopbos ontzegd worden.

 21. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen de hond en de begeleider (zelfs met een andere hond) niet meer toegelaten worden.

 22. Buiten het losloopbos moet je hond steeds aangelijnd zijn. Je hond moet in de publieke ruimte permanent onder controle zijn en altijd aan de lijn lopen. Enkel in de hondenlosloopzone hoeft dat niet[3].

 23. Een begeleider met hond mag een publieke ruimte niet betreden indien dit ter plaatse aangegeven wordt[4].

 24. Je mag - om welke reden dan ook - dieren aanwezig in de publieke ruimte niet ophitsen.

 25. Honden mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf.

 26. Honden die als agressief, kwaadaardig of gevaarlijk worden bestempeld[5], moeten gemuilkorfd worden zodra ze een publieke ruimte betreden, ook in de hondenlosloopzone[6]

 27. Honden mogen niet in het water van Gerhagenvijver, Pinnekenswijer en Munninckxgoor.

 28. Het losloopbos is geen kinderspeeltuin. Kinderen zijn steeds onder begeleiding van een volwassene.

[1] Deze bepaling is niet van toepassing voor geleidehonden.

[2] De begeleider moet de hondenpoepzakjes ook tonen op eenvoudig verzoek van de bevoegde ambtenaar.

[3] Deze verplichting geldt niet voor honden die ingezet worden bij een effectieve jacht, honden die kuddes begeleiden of honden die ingezet worden door hulpdiensten.

[4] Dit geldt niet voor geleidehonden of honden ingezet door hulpdiensten of erkende bewakingsondernemingen.

[5] Een hond die als agressief, kwaadaardig en gevaarlijk kan worden bestempeld is:

 • elke hond die, wanneer hij vrij rondloopt, zonder enige provocatie of uitlokking op een duidelijke en onmiskenbare dreigende wijze naar iemand toeloopt;
 • elke hond die een persoon aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of uitlokking;
 • elke hond die reeds een persoon heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of uitlokking;
 • elke hond die een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie of uitlokking.

[6] Dit geldt niet voor honden die ingezet worden door hulpdiensten of erkende bewakingsondernemingen.

Naar top