Registratie poliovaccinatie

Online attest aanvragen - krijg je attest onmiddellijk in je mailbox

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn.

Bij de geboorte ontvang je een polio-attest dat je na de laatste vaccinatie op 15 maanden aan onze dienst Burgerzaken moet bezorgen.

De arts vult het attest pas in als het kind de vier dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op drie, vijf en twaalf maanden);

  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de dienst Burgerzaken moet bezorgen.

Voorwaarden

Een kind dat vóór de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Afhandeling

  • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polio-attest. Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.

  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.

  • Bezorg dit attest aan de dienst Burgerzaken vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden.

Ben je het polio-attest kwijtgeraakt? Je kunt bij het consultatiebureau van Kind & Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Reglement

26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.

Naar top