Recht op maatschappelijk integratie

Het recht op maatschappelijke integratie is aan een aantal voorwaarden verbonden. Het leefloon is echter maar één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren.

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen:

  • een tewerkstelling (voor -25 jarigen binnen de drie maanden na de aanvraag); 
  • een individueel integratieproject dat leidt tot een tewerkstelling;
  • een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject). 

De belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke integratie zijn:

  • in België verblijven;  
  • meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben); 
  • de Belgische nationaliteit hebben (ofwel EG-onderdaan met verblijfsrecht langer dan drie maand, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling, ofwel erkend staatsloze); 
  • een inkomen hebben dat lager is dan het bedrag van het leefloon; 
  • bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan.

Lees meer op de website van de POD maatschappelijke integratie of maak een afspraak met een maatschappelijk assistent via 013 66 17 50.

Naar top