College van burgemeester en schepenen

In het college van burgemeester en schepenen zitten zes leden: de burgemeester en vijf schepenen. De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In die zin is het in belangrijke mate het uitvoerende beleidsorgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het college van burgemeester en schepenen zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

Het college vergadert in het gemeentehuis, meestal op dinsdagvoormiddag.

Heb je een vraag voor het college van burgemeester en schepenen, dan kan je hen een brief of een mail sturen. Zet in je mail wel erbij dat die bestemd is voor het college.

Samenstelling

Karolien Eens Vooruit-SPiL

Contact
Steendriesen 5 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0498 69 18 66
burgemeester@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Jeugdbeleid
 • Economie en middenstand
 • Evenementen en feestelijkheden
 • Toerisme
 • VVV
 • Communicatie
 • Informatie en inspraak
 • Promotie
 • Politie
 • Veiligheid en preventie
 • Gemeentelijk management
 • Administratie personeelsbeleid
 • Kermissen en markten
 • Brandweer
 • Rampenplan
 • Verkeer
 • Mobiliteit
 • Rijksregister
 • Juridische aangelegenheden
 • Burgerlijke stand
 • Militie en bevolking

Spreekuren

Na afspraak

Functies

burgemeester

Guido Steurs Vooruit-SPiL

Contact
Neerstraat 60 bus 3 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 21 34 42
schepen.steurs@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • FinanciĆ«n
 • Begroting en rekening
 • Belastingen en retributies
 • Premies
 • Europese zaken
 • Subsidies
 • FinanciĆ«le werking gemeentelijke vzw's
 • Informatica
 • Beheer van het patrimonium
 • AGB

Spreekuren

Na afspraak

Functies

tweede schepen

Wouter Janssen Vooruit-SPiL

Contact
Baal 47 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 27 34 85
schepen.janssen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Patrimonium
 • Begraafplaatsen
 • Veiligheid, dienstverlening en werken
 • Reinigingsdienst
 • Huisvuil
 • Afvalwaters en zuiveringsstation
 • Riolering
 • Nutsvoorzieningen
 • Telecommunicatie
 • TV-distributie

Spreekuren

Na afspraak

Functies

derde schepen

Nancy Sanen CD&V

Contact
Diesterstraat 66 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 33 94 43
schepen.sanen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Sociale zaken
 • Voorzitter BCSD
 • Woonzorgcentrum Heuvelheem
 • Derde leeftijd
 • Gehandicapten
 • Migranten
 • Volksgezondheid en welzijnszorg
 • Welzijn
 • Kinderopvang
 • Gezinsbeleid
 • Kinderwelzijn
 • Huisvesting
 • Armoede
 • Diversiteit
 • Emancipatie 

Spreekuren

Na afspraak

Functies

vijfde schepen
Naar top