GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met planning.

De samenstelling van deze adviesraad kan je krijgen bij afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid, gemeentehuis, Markt 15A, rpv@tessenderlo.be

Naar top