GROT

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Tessenderlo (GROT) is een inspraakorgaan dat bevoegd is om advies te geven over ontwikkelingssamenwerking.

Eveneens reiken zij subsidies uit aan Looienaars die nauw betrokken zijn bij projecten in het Zuiden om deze initiatieven plaatselijk te ondersteunen. Komt jouw project in aanmerking voor subsidies, stuur dan een uitgebreide motivatie naar de GROT.

De samenstelling van deze adviesraad is te verkrijgen bij de dienst Communicatie & Onthaal.

Naar top