Politieraad

In de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo zetelen, behalve de drie burgemeesters, 19 gemeenteraadsleden in de politieraad. Hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Er zijn elf gemeenteraadsleden van Beringen, drie van Ham en vijf van Tessenderlo. Ook de korpschef participeert aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De politieraad is bevoegd voor de personeelszaken (personeelsformatie, vacante betrekkingen,...) en het budgetttair beheer (begroting, overheidsopdrachten,...) van de politiezone. De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en minstens vier keer per jaar. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit komt telkens als eerste aan bod.

Hieronder vind je de raadsleden die voor Tessenderlo zetelen in de politieraad.

Samenstelling

Naar top