Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort RMW, het beleid van het sociaal huis.  Alle beslissingen over de werking van het sociaal huis worden genomen door deze raad. De raad voor maatschappelijk welzijn kan bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het Bijzonder comité sociale dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks en deze vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.

De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

De raad voor maatschappelijk welzijn van Tessenderlo telt, met inbegrip van de voorzitter, 25 leden.

Huishoudelijk reglement

De laatst goedgekeurde versie van het huishoudhttps://raadpleeg-tessenderlo.onlinesmartcities.be/zittingen/19.0118.2290.9456/agendapunten/19.0502.4327.3966elijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dateert van 27 mei 2019. 

Voorziene wissels

Tijdens de legislatuur (2019-2024) zijn door de politieke partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de mandaten. Volgende wissels zijn voorzien.

 • Voorzitter gemeenteraad en RMW: Willy Wilms tot 31 december 2022; daarna Eric Verboven vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

 • Schepenen: Alies Smeets tot 31 december 2022; daarna Kurt Vermeyen vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

 • BCSD:
  • Ans De Jong tot 31 december 2021; daarna Liesbet Geyskens vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

  • Ronald Vanuytrecht tot 31 december 2021; daarna Tino Andronico vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

Samenstelling

Karolien Eens Vooruit-SPIL

Contact
Steendriesen 5 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0498 69 18 66
burgemeester@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Economie en middenstand
 • Evenementen en feestelijkheden
 • jeugdbeleid
 • Toerisme
 • VVV
 • Communicatie
 • Informatie en inspraak
 • Promotie
 • Politie
 • Veiligheid en preventie
 • Gemeentelijk management
 • Administratie personeelsbeleid
 • Kermissen en markten
 • Brandweer
 • Rampenplan
 • Verkeer
 • Mobiliteit
 • Rijksregister
 • Juridische aangelegenheden
 • Burgerlijke stand
 • Militie en bevolking

Spreekuren

Na afspraak

Functies

Burgemeester

Guido Steurs Vooruit-SPIL

Contact
Neerstraat 60 bus 3 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 21 34 42
schepen.steurs@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Financiën
 • Begroting en rekening
 • Belastingen en retributies
 • Premies
 • Europese zaken
 • subsidies
 • Financiële werking gemeentelijke vzw's
 • Informatica
 • Beheer van het patrimonium
 • AGB

Spreekuren

Na afspraak

Functies

Raadslid
Tweede Schepen

Nancy Sanen CD&V

Contact
Diesterstraat 66 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 33 94 43
schepen.sanen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Sociale zaken
 • Voorzitter BCSD
 • woonzorgcentrum Heuvelheem
 • Derde leeftijd
 • Gehandicapten
 • Migranten
 • Volksgezondheid en welzijnszorg
 • Welzijn
 • Kinderopvang
 • Gezinsbeleid
 • Kinderwelzijn
 • Huisvesting
 • Armoede
 • Diversiteit
 • Emancipatie 

Spreekuren

Na afspraak

Functies

Vijfde schepen
Vijfde schepen

Wouter Janssen Vooruit-SPIL

Contact
Baal 47 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 27 34 85
schepen.janssen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Gemeentewerken
 • Begraafplaatsen
 • Veiligheid, dienstverlening en werken
 • Reinigingsdienst, huisvuil
 • Afvalwaters en zuiveringsstation
 • Riolering
 • Nutsvoorzieningen
 • Telecommunicatie
 • TV-distributie

Spreekuren

Na afspraak

Functies

Derde Schepen
Naar top