Publieke raadpleging RUP Tusvoort - Terbeemden

Het lokaal bestuur van Tessenderlo heeft de startnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Tusvoort-Terbeemden goedgekeurd. Deze nota vind je bij de downloads.


Dit uitvoeringsplan is gesitueerd in het oosten van de woonkern Hulst, namelijk de wijk gelegen aan Tusvoort, Terbeemden en Warande. Een planologische bestemmingswijziging moet de ontwikkeling van sociale woningen en de transformatie van de woonwijk mogelijk maken. Dit is nodig met het oog op een duurzame toekomst (woonkwaliteit, klimaatadaptie, leefbaarheid,...) en voor de relatie tussen de woonwijk en haar onmiddellijke omgeving.

Startnota

Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is participatie een belangrijk element en daarom wil het bestuur al van bij de start haar bewoners en belanghebbenden betrekken bij het planningsproces. Van 18 maart tot en met 16 mei ligt de startnota ter inzage in het gemeentehuis van Tessenderlo, bij de afdeling Ruimtelijke Planning en Vergunningenbeleid.

Reacties

Inspraakreacties kan je uiterlijk indienen op donderdag 16 mei:

  • schriftelijk, gericht aan Lokaal bestuur Tessenderlo, afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid, Markt 15A, 3980 TESSENDERLO;
  • per mail naar rpv@tessenderlo.be;
  • tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis van Tessenderlo, Markt 15A.

Downloads

Naar top