Publieke raadpleging RUP Hulsterweg

Het lokaal bestuur Tessenderlo heeft de startnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hulsterweg goedgekeurd. Dit plan is gesitueerd tussen Tessenderlo en deelkern Hulst, namelijk de zone gelegen aan de Stationsstraat en Hulsterweg, tussen de Spoorwegstraat en de gemeentelijke begraafplaats Hoogveld. Binnen dit plan zal gezocht worden naar een meer duurzame ontwikkeling voor wonen, maar ook voor handel en bedrijvigheid.

Startnota

Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is participatie een belangrijk element en daarom wil het bestuur al van bij de start haar bewoners en belanghebbenden betrekken bij het planningsproces. In een eerste fase werd er een startnota opgemaakt. Deze startnota vind je vanaf donderdag 16 november op deze website.

Vanaf 16 november 2023 tot en met 15 januari 2024 ligt de startnota ook ter inzage in het gemeentehuis van Tessenderlo, bij de afdeling Ruimtelijke Planning en Vergunningenbeleid.

Participatiemoment

Op donderdag 16 november om 19.30 uur is er een publiek participatiemoment in cultuurhuis/het LOO (Vismarkt z/n).

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via 013 35 33 74 of via rpv@tessenderlo.be. Tijdens het participatiemoment wordt de startnota toegelicht en is er de mogelijkheid om actieve inbreng te geven op dit plan.

Reacties

Inspraakreacties kan je indienen tot uiterlijk maandag 15 januari 2024:

  • schriftelijk, gericht aan Lokaal bestuur Tessenderlo, afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid, Markt 15A, 3980 TESSENDERLO;
  • per mail naar rpv@tessenderlo.be;
  • tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis van Tessenderlo, Markt 15A.
Naar top