Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Het publiek kan de volgende documenten raadplegen bij de dienst omgeving, Markt 15A te Tessenderlo, via de gemeentelijke website of via www.vlaanderen.be/stikstof of de website van team MER (dossier PL0257):

  • de Programmatische Aanpak Stikstof
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

Meer info:

Contacteer het Departement Omgeving:

Naar top