Vacante standplaatsen kermissen 2023

Er zijn heel wat vacante standplaatsen op de verschillende kermissen in Tessenderlo.

Vacatures Centrum kermis van 15 tot en met 18 april 2023

 • 1 standplaats voor ‘Bazoukaspel’ (max 7 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘chips twister’ of ‘pizza pasta’ (max 5 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘koordjetrek’ (max 7 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘bulldozerspel’ (max 9 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘ringenspel’ (max 9 x 2,5m)

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 10 maart 2023.

Vacatures Centrum kermis van 21 tot en met 23 oktober 2023

 • 1 standplaats voor ‘Kinderstoppenschiet’ (max 9 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘Bazoukaspel’ (max 7 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘chips twister’ of ‘pizza pasta’(max 5 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘bulldozerspel’ (max 9 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘ringenspel’ (max 9 x 2,5m

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 31 augustus 2023.

Vacatures Hulst kermis van 21 tot en met 22 mei 2023

 • 1 standplaats voor ‘gebakkraam’ (max 4 x 2,5m)

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór  10 maart 2023.

Vacatures Schoot kermis van 30 april tot en met 1 mei 2023

 • 1 standplaats voor ‘spelkramen’ met uitzondering van visspel, schietkraam of pottenspel (max 7 x 2,5m)
 • 1 standplaats voor ‘Lambada’ (max 16 x 5m)

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 10 maart 2023.

Vacatures Schoot kermis van 10 tot en met 11 september 2023

 • 1 standplaats voor ‘spelkramen’ (max 8 x 2,5m) zoals visserij, pottenspel, schietkraam, …
 • 1 standplaats voor ‘trampoline’ (max 10 x 10m)
 • 1 standplaats voor ‘lambada’ of ‘bidule’ (max 15 x 13m)
 • 1 standplaats voor ‘kindermolen’ (max 10 x 10m)
 • 1 standplaats voor ‘lunapark’ (max 12 x 10m)

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 23 juni 2023.

Vacatures Engsbergen kermis van 18 tot en met 19 juni 2023

 • 1 standplaats voor ‘koordjetrek’ (max 7 x 2,5m)

Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 10 maart 2023.

Solliciteren

De sollicitatiebrief moet vergezeld zijn van volgende nog geldende documenten:

 • kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening;
 • kopie van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
 • het bewijs dat de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het K.B. van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, voor kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een niet menselijke energiebron;
 • desgevallend het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie;
 • desgevallend het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel en de personen die er werken, voldoet aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid”;
 • attest risicoanalyse en eigendomsakte;
 • keuring elektriciteit en brandblusser en indien van toepassing gasinstallatie.

Meer informatie?

Meer informatie krijg je bij kermisverantwoordelijke Nancy Delen, dienst Secretariaat, nancy.delen@tessenderlo.be, 013 35 33 70.

Naar top