Riolerings- en wegeniswerken op Biesdelle en Groenpoort

De geplande riolerings- en wegeniswerken op Biesdelle en Groenpoort zijn mee geïntegreerd in een totaalproject met Sportlaan, Baalmolenstraat, Rijt en Geelsebaan. Het oppervlaktewater zal opgevangen worden in wadi’s in de bermen met overlopen naar bufferbekkens op de pleinen van de wijk.

Ook privé moeten de woningen afgekoppeld worden (regenwater scheiden van vuil water) en proberen wij als gemeente de bewoners te stimuleren om het regenwater voor 100% te bufferen, te recupereren en te infiltreren op eigen terrein om zo het openbaar domein zoveel mogelijk te ontlasten van hemelwater.

De wegenis zal volledig vernieuwd worden en zal smaller aangelegd worden dan de bestaande.

Bij Downloads vind je de presentatie van de infoavond.

Naar top