Uittreksel uit het strafregister

Online attest aanvragen - krijg je attest onmiddellijk in je mailbox

Maak een afspraak

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Je kent dit attest waarschijnlijk nog wel als het vroegere "bewijs van goed gedrag en zeden".

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon worden vermeld. Er zijn drie soorten:

 • model art. 59
  Standaardgetuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 • Model art. 596.1
  Getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, jachtvergunningen, ....). Je vindt bij Downloads een verkorte lijst van activiteiten waarvoor dit model van toepassing is.

 • Model art. 596.2
  Getuigschrift, beter bekend als het "minderjarigenmodel", bestemd voor specifieke activiteiten in het bijzijn van kinderen en jongeren  (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de  jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.

Inhoud

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, verkoop van alcoholische dranken).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan bij de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. U vraagt het uittreksel aan:

 • ter plaatse aan het loket. Neem uw identiteitskaart mee.
 • online (indien beschikbaar) via Mijn Burgerprofiel of via de website van uw gemeente.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt, zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als u bloedverwant bent van de overledene.

Downloads

Naar top